Het NAH-café (niet aangeboren hersenletsel) van stichting DO - Meijel is in september 2019 gestart.
De groep wordt geleid door Carlo de Heijer.
We komen eenmaal per vier weken bij elkaar, op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.30.

Zie website item kalender voor juiste datum. 

We werken graag met elkaar in kleine groepjes i.vm. prikkelreductie.
Heeft u interesse om deel te nemen, neem dan contact op met de begeleiders van DO - Meijel / Bertine van Heugten en Wilmy Stemkens
Zij doen een korte intake met u en bespreken of er op dat moment plek is in de groep of dat u op een wachtlijst komt te staan. Tel: 077 374 6174 of Email: meijel@dorpsontmoeting.nl

Doel van het NAH-café is: kijken naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden waarbij eigen waarde voorop staat, daarnaast van elkaar ontdekken en leren wat er nog meer mogelijk is. Ontdekken wie men mag zijn met betrekking tot vriendschap, relatie, (vrijwilligers-)werk… Naast het lotgenotencontact is er een actief programma, met bijvoorbeeld beweging en hersengymnastiek.

In het overzicht zie je alle activiteiten van Dorpsontmoeting Meijel.